Arkeologi


Mattias Pettersson, arkeolog och forskare
med betoning på stenålder, driver
Arkeologhuset


Arkeologhuset är ett Stockholmsbaserat företag. Den uppdragsarkeologiska verksamheten startade 2012. 


Arkeologhuset / Kulturladan producerar även publikt informationsmaterial för kulturmiljöer, som skyltar och foldrar. Se mer.


Företaget har också en långsiktig kunskapsuppbyggnad genom flera forskningsprojekt. "Skärgård 10 000 år" kan nämnas, som behandlar forntida kustbosättning. Bland annat har lämningar från Stockholmstraktens tidigaste bosättning undersökts. 


Några av de grävningar och forskningsprojekt Arkeologhuset arbetat med ser du i nedan bifogade filer. 


Här finner du rapporter och publikationer från upppdragsarkeologiska undersökningar.

Här finner du rapporter och publikationer från arkeologisk forskning.