Sånginspiratör


Våga låt.

Hitta din andning. 
Släpp loss din röst.
Pröva ord och toner. 
Hitta in i enkla melodier. 
Gläd dig åt att få ljuda fritt.
Låt rösten få komma till tons.


-Prövapå MÅBRASÅNG!


-Boka in egna lektioner i sång/röstvård för att komma igång med ditt sjungande.


-Boka mig till ditt företag/förening/kompisgrupp för ett pass med inspirerande övningar och opretantiöst låtande!

Passet/passen planeras tillsammans med dig/er.


Ett vanligt upplägg av ett pass är i tre delar:


1. Avspänningsövningar i qi-gongstil för att förankra kroppen, hitta sin andning och släppa på muskelspänningar som kan försvåra sjungandet.


2. Röstövningar för att stärka och få styrsel på själva röstinstrumentet.


3. Sånger! Uppiggande och enkla som frigör glädje och endorfiner!


Välkommen höra av dig så planerar vi vad som passar bäst för dig/er!


evalisa.oldeberg@kulturladan.se

0730-49 60 83

Eva-Lisa Oldeberg,

musikpedagog, sångerska, klarinettist & sagoberättare.


Utbildad på Kungliga musikhögskolan i Stockholm, Sjöviks musiklinje, ragastudier i Indien,
jazzimprovisation på Blue Lake art school, Mi, USA. 


Har stor erfarnehet att musicera med och för barn som ex musikundervisning, kör, drama, clowning, rytmik, låtverkstad, musikteater.


Stod för manus och regi vid musikalen "Blomsteruret"som framfördes för alla skolor i Uppsala i samband med Linnéjubileet.


Har studerat clowning för Roly Bain, England. Är personen bakom clownen Lucidoras mask.


Erhållit kulturstöd från Lindesbergs kommun och Region Örebro.