Mattias Pettersson


konstnär, illustratör, arkeolog,

naturguide, musiker, naturskådare…


Konstnär - illustratör

Mattias, född 1969 på Södertörn (Haninge), är konstnär med landskap och fåglar som främsta motiv. Som naturguide i Tyresta nationalpark och ringmärkare på Landsorts fågelstation har han mångårig erfarenhet av att noga studera naturens detaljer och skeenden.

Fem år i Bergslagens skogar har gett intryck liksom resor till Nordnorge, Kalifornien, Shetlandsöarna, Italien, Kreta, Skottland och Marocko.


”Mattias målar naturen som den kan upplevas. Och sannerligen, efter att en god stund betraktat hans tavlor inför vernissagen på Kingsgården i Lindesberg går jag ut i den spännande naturen som jag så pinsamt tar för självklar och ofta ignorerar. Då ser jag plötsligt hur häftigt molnen sveper in i varandra, i en grådaskig hög med fjolårslöv ser jag den distinkta röda markeringen på rödvingetrastens vinge, jag ser svanarnas trevande steg på skogssjöns porösa våris, jag ser... jo jag ser så mycket mer än innan jag mötte Mattias naturskildringar. Tack Mattias!”

Citat av en vernissagebesökare


Exempel på tidigare utställningar:

Spannarboda prästgård, Lindesberg

Galleri Kingsgården, Lindesberg

Galleri Sockenstugan, Uppsala

Galleri Elverket, Djursholm

Tyresta Naturum, Haninge

Domkyrkocafét, Uppsala

Galleri Svanen, Tysslinge

Vendelsö kyrka, Haninge
Galleri Kyrkskolan, Haninge

Linnés Sävja, Uppsala

Tingshuset, Västerhaninge